Farligt avfall Stockholm

Plastförpackningar, Städfirma PLUS

Plastförpackningar Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning. Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket,...

Plastförpackningar, Städfirma PLUS

Plastförpackningar Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning. Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket,...

Restavfall, Städfirma PLUS

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas! Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller...

Restavfall, Städfirma PLUS

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas! Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller...

Farligt avfall

Farligt avfall

Kemikalier kan orsaka stor skada på miljön om de används på fel sätt. De kan vara giftiga för både människor och djur, men också skada växter. Följande och liknande kemikalier ska lämnas...

Farligt avfall

Kemikalier kan orsaka stor skada på miljön om de används på fel sätt. De kan vara giftiga för både människor och djur, men också skada växter. Följande och liknande kemikalier ska lämnas...